Journalføring

Som autoriseret jordemoder er jeg underlagt Sundhedslovgivningen, jf. Autorisationsloven kapitel 6 og skal derfor føre en journal over mine behandlinger i klinikken. Patientjournalen skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for en god og sikker patientbehandling. Det betyder at jeg fører journal over dine helbredsoplysninger hvor dit fulde navn, CPR-nummer, telefonnummer og mailadresse indgår. Disse oplysninger er kun indsamlet i behandlingsøjemed og til brug ved afregning og bogføring.

Jeg har tavshedspligt og er forpligtiget til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt i en periode på 10 år fra det seneste besøg i klinikken jf. Styrelsen for Patientsikkerhed. Du har ret til at få udleveret en kopi af journalen eller lavet tilføjelser til de oplysninger jeg har indsamlet omkring dig eller dit barn. Skulle du ønske at få adgang til disse oplysninger er du altid velkommen til at kontakte mig.

Er du medlem af Sygeforsikringen “danmark” indberetter jeg fakturaen elektronisk efter hver behandling.

Booking af tider og afregning foregår via bookingsystemet Terapeutbooking, som behandler alle dine persondata forsvarligt, således at det opfylder kravene fra Persondataforordningen GDPR. Når du booker en tid i systemet vil du blive bedt om at give samtykke til opbevaring af dine persondata.

Klinikken er registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du har mulighed for at klage over min behandling af dine persondata direkte hos Datatilsynet, www.datatilsynet.dk